Irene Reydon Human Resources  
Eendrachtstraat 25 hs
1078 XW AMSTERDAM
t. +31-(0)20-6717881
e. info@reydonhr.nl
m. +31-(0)6-51157152
w. www.reydonhr.nl
 
       

Welkom

 

Zakelijke klanten

Interim HRM

Werving en selectie

Loopbaanadvisering

Levensfasenbeleid

Outplacement

Coaching

 

Particuliere klanten

Professional organizing

 

Contact

 

Printversie

 

WERVING EN SELECTIE | terug

_________________________________________

Na een reorganisatie, schaalvergroting met bijvoorbeeld andere gemeenten of bij nieuwe taken zullen er vacatures zijn die snel en goed vervuld dienen te worden. Deze extra capaciteit kan ik u in uw organisatie bieden in overleg met directie en management.

Een werving op competenties en het voeren van de selectiegesprekken op gestructureerde wijze zal snel de juiste kandidaat voor de functie opleveren.

Daarnaast zijn er trajecten mogelijk voor intercollegiale uitleen, samenwerking bij vacatures in uw netwerk, internetwerving, beleid ten aanzien van high potentials, stagebeleid en aanpassing van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden om meer medewerkers aan te trekken en medewerkers te boeien en binden.

_________________________________________