REYDON HUMAN RESOURCES

_________________________________________

In 2000 is Reydon Human Resources opgericht als adviesbureau personeel en organisatie.  

In 2005 heb ik mijn werkzaamheden uitgebreid met professional organizing voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben, of even met iemand willen overleggen die geen familie is.

In 2007 heb ik mijn doelstelling uitgebreid met loopbaanadvisering en outplacement.

_________________________________________

Reydon Human Resources kan u van dienst zijn op de volgende onderdelen:

Interim HRM
Werving en selectie
Loopbaanadvisering
Levensfasenbeleid
Outplacement
Coaching
Professional organizing

Reydon Human Resources biedt dienstverlening op het gebied van personeel en organisatie aan organisaties en medewerkers. Een goede interim-HRM oplossing voor tijdelijke knelpunten of korte strategische en operationele werkzaamheden.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

 

INTERIM HRM

_________________________________________

Op organisatieniveau lever ik diensten bij interne en externe vacatures, knelpunten in uw bezetting bij P&O(HRM) en implementatie van nieuw beleid. Ik werk met uw medewerkers in teamverband op locatie tot het vanuit de BackOffice leveren van advies aan uw organisatie. Van aanstelling, beoordelingsgesprekken, overplaatsing tot en met coaching van uw managers aan toe.

Aanpak Reydon Human resources – personeel en organisatie

Na een kennnismakingsgesprek met de opdrachtgever en de organisatie, zullen werkafspraken worden gemaakt en vastgelegd. De duur, de inhoud van de werkzaamheden en de prijs zullen vooraf worden overeengekomen. Er is altijd mogelijkheid tot verlenging.
Ook is er de mogelijkheid voor het houden van gesprekken buiten de organisatie op mijn kantoor.

Verantwoordelijkheid

De medewerker m/v blijft verantwoordelijk voor zijn functioneren en loopbaan. Mijn aanpak is inspirerend, sturend, onderzoekend, ruimte scheppend voor persoonlijke ontplooiing, in nauw overleg met de integraal managers of leidinggevenden. Vertrouwelijkheid en integriteit zijn kernbegrippen die ik hanteer. Duidelijkheid scheppen bij wat wel kan en wat niet. Een sterkte en zwakteanalyse wordt eerst met de medewerker besproken. Pas na toestemming van hem/haar wordt de uitkomst eveneens besproken in de lijn. Afhankelijk van mogelijkheden en budget, zal nauw samengewerkt worden met disciplines zoals personeelsconsulenten, opleidingsfunctionarissen, bedrijfsmaatschappelijk werk, enz.

Organisaties

Ik richt mij vooral op gemeenten, rijk, provincies, waterschappen, semi-overheid en kleine organisaties in het MKB en non-profit organisaties.

Portfolio

Pathé Cinemas, Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, Gemeente Delft, Dienst Infrastructuur, Verkeer en vervoer, gemeente Amsterdam, gemeente Woerden, gemeente Dronten, Provincie Zuid-Holland, FNV-Bondgenoten, Universiteit van Amsterdam, Instituut Collectie Nederland, Provincie Utrecht, gemeente Nieuwkoop, gemeente Heerhugowaard, gemeente Schagen en Harenkarspel.

Op verzoek stuur ik u mijn curriculum vitae toe.

 

WERVING EN SELECTIE

_________________________________________

Na een reorganisatie, schaalvergroting met bijvoorbeeld andere gemeenten of bij nieuwe taken zullen er vacatures zijn die snel en goed vervuld dienen te worden. Deze extra capaciteit kan ik u in uw organisatie bieden in overleg met directie en management.

Een werving op competenties en het voeren van de selectiegesprekken op gestructureerde wijze zal snel de juiste kandidaat voor de functie opleveren.

Daarnaast zijn er trajecten mogelijk voor intercollegiale uitleen, samenwerking bij vacatures in uw netwerk, internetwerving, beleid ten aanzien van high potentials, stagebeleid en aanpassing van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden om meer medewerkers aan te trekken en medewerkers te boeien en binden.

 

LOOPBAANADVISERING

_________________________________________

Als erkend loopbaanadviseur bied ik u maatwerk loopbaanadviestrajecten. Dit doe ik vanuit mijn eigen praktijk, ik houd spreekuur in uw organisatie of denk met u mee bij mogelijke doorstroomwensen. Ook is de overheid verplicht om loopbaanadvisering aan te bieden aan medewerkers die dit wensen.
De klassieke vragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik worden in dit traject beantwoord. Met behulp van tests en analyse krijg ik de antwoorden op deze vragen.

Een functie als coördinator intern mobiliteitsbureau behoort tot de expertise en mogelijkheden.

Tot slot is dit aan te bevelen in het kader van de vergrijzing en ontgroening (zie levensfasenbeleid).

 

LEVENSFASENBELEID

_________________________________________

In het kader van het nieuwe denken over arbeid en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar en hoger, is het zaak om ook oudere werknemers te stimuleren en te motiveren om te blijven werken in uw organisatie.

Omdat hier nog weinig geïmplementeerd beleid voor is, maar wel stapels informatie en nota’s, die op de plank liggen, is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van het MT te krijgen. Implementatie van het levensfasenbeleid is de eerste te maken stap.

Reydon Human Resources biedt coaching aan de managers en individuele begeleiding aan medewerkers die kunnen of willen veranderen om hun werk aan te kunnen voor een langere periode, in de functie te groeien en natuurlijk om plezier te krijgen en te houden in hun werk.

Voor uitvoer van dit levensfasenbeleid zijn duidelijke spelregels nodig ten aanzien van beleid, situatiewijzigingen op organisatieniveau of op individueel niveau van de medewerker en er dienen keuzes te worden gemaakt.

Indien dit niet (tijdig) gebeurt, dan kan ziekteverzuim en mogelijk uitval van medewerkers volgen. Dit betekent kostenverhoging en vervangende inhuur op afdelings- en organisatieniveau.

In dit kader is het belangrijk om medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan.(zie loopbaanadvisering) Inzetbaarheid en flexibiliteit zijn in essentie kernbegrippen binnen de WIA(Wet Inkomen en Arbeid) en de Wet verbetering Poortwachter.

De werkgever kan in het kader van goed werkgeverschap beleid en faciliteiten maken om dit proces goed te implementeren en te faciliteren.
Hierbij is een samenwerking met Arbofunctionarissen, bedrijfsarts en de continue focus op opleidingsplannen voor medewerkers boven de 50 jaar dringend gewenst.

Reydon Human Resources zal instrumenten ontwikkelen om dit proces te faciliteren en op te nemen in de reguliere instrumenten, beoordelingen en jaargesprekken.

 

OUTPLACEMENT

_________________________________________

Het kan natuurlijk voorkomen, dat de wensen van de directie en het MT veranderen en er nieuwe taken bijkomen en oude werkzaamheden gaan vervallen. De grootte en kwaliteit van afdelingen dienen nader te worden bekeken door managers en HRM op deze nieuwe taken, competenties en vaardigheden. Soms moeten medewerkers in vaste dienst gedwongen vertrekken. Samen met u stel ik een maatwerk outplacement-,  en coachingstraject samen, dat eindig is, en waarbij de belangen van medewerker en organisatie op een plezierige en deskundige wijze op één lijn komen te liggen. Hierbij maak ik gebruik van mijn netwerk en geef ik maatwerkadviezen aan de medewerker ten aanzien van solliciteren, cv, internetsearch, personal branding, enz.

Bovendien komt verwerking van het mogelijke verlies van de huidige functie en het maken van een persoonlijk werkplan voor de toekomst komt uitdrukkelijk aan bod.

 

COACHING

_________________________________________

Medewerkers die net begonnen zijn met werken, en die nog niet geheel voldoen aan de functie-eisen, hebben soms baat bij coaching door leidinggevenden en/of P&O. Ook medewerkers die lang in een organisatie werken zijn niet gewend om te solliciteren, en dit moeten ze dus bijleren als ze zichzelf willen kwalificeren voor ander werk.

In oefensituaties leer ik ze stap voor stap hoe dit te doen met gebruik van hun eigen stijl, maar wel met een kritisch oog ten aanzien van hun presentatie en onderzoek vooraf(afhankelijk van het soort functie waar ze op solliciteren). Ook overleg ik met P&O over mogelijke te volgen opleidingen en cursussen om de wensfunctie intern of extern te krijgen.

Coaching kan ook worden ingezet bij burn-out en in het kader van verzuimpreventie.

 

PROFESSIONAL ORGANIZING

_________________________________________

In 2005 ben ik begonnen met deze individuele hulp en zorgverlening aan alleenstaande of geïsoleerde mensen die tijdelijk steun in hun leven nodig hebben. Senioren die zich voor een nieuwe levensfase geplaatst zien, kunnen hierbij vertrouwelijk met iemand overleggen, die geen familie is en er ook geen belang bij heeft, welke keuze er ook wordt gedaan. Uw wens is mijn doel.

U kunt een beroep op mij doen voor boedelbeheer, administratieve organisatie en het invullen van formulieren en aanvragen bij/van instanties, vragen in het persoonlijke of beroepsleven, regelen van zorg, het in overleg met u en de familie zoeken naar passende huisvesting in huur of service/verzorgingsflats. Ik kan de feitelijke bewindvoering voor u of uw familielid verzorgen.

Dit betekent bijvoorbeeld opruimen, inpakken, inventariseren van de boedel, verdelen van de inboedel met u en uw familieleden, mogelijk veilen of verkopen van de spullen voor de verhuizing, inrichten van de nieuwe woning met familieleden en ondersteuning bij administratie, officiële instanties, enz. Daarnaast onderhouden van de contacten met zorgverleners betreffende PGB (Persoonsgebonden Budget aanvragen) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het uitzoeken van de voor u juiste woonvorm (van groot naar klein, van zelfstandig naar service of verzorgingshuis, enz).

Kortom van tijdelijk zorg, hulp en ondersteuning, tot en met verhuizing aan toe.
Ook behoort een zorgabonnement tot de mogelijkheden bijv. 1 x per maand of week op bezoek bij de hulpbehoevende of alleenwonende oudere en/of boodschappen doen, verzorgen huisdieren, samen mee naar toneel of bioscoop, op vakantie gaan enz.
Afspraken op aanvraag, alleen in Amsterdam of de regio Zuid-Kennemerland, en per e-mail info@reydonhr.nl.

U staat er dus nooit alleen voor. Hebt u vragen of andere wensen, bel mij op 06-511.571.52 of op 020-6717881. Ik kom graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek.

Aanpak professional organizing

Ik werk op afspraak in de regio Amsterdam, Zuid-Kennemerland (Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Lisse, Zandvoort) enz.

 

CONTACT

_________________________________________

Reydon Human Resources

Eendrachtstraat 25 HS
1078 XW AMSTERDAM

T: +31-(0)20-6717881
M: +31-(0)6-511 571 52
E: info@reydonhr.nl
W: www.reydonhr.nl
BTW ID: NL001257776B86

Zie ook mijn andere bedrijf: http://www.malaysiapromotion.nl/.

 

ROUTEBESCHRIJVING

Openbaar vervoer

tram 12: haltes kruising Churchilllaan met Ferdinand Bolstraat respectievelijk Scheldestraat. Vervolgens de Scheldestraat inlopen, de eerste straat rechts (Deurloostraat), de eerste links (Volkerakstraat), de eerste rechts (Grevelingenstraat) en de eerste links is de Eendrachtstraat.

tram 4: halte Dintelstraat ter hoogte van de Rooseveltlaan ga langs het Europaplein naar het Scheldeplein, loop linksaf de Wielingenstraat in en ga de eerste straat rechtsaf.

metro/trein: station RAI uitlopen langs de Europaboulevard en het Europaplein naar het Scheldeplein. Loop vandaar linksaf de Wielingenstraat in en ga de eerste straat rechtsaf.

 

Autoroute

Komend uit de richting Utrecht of Amersfoort via de A2: vanaf Utrecht eerst de Ring A10-Oost aanhouden en via de A10-Zuid tot aan de afslag RAI gaan (afslag S109/S110). Vervolgens bij het eind van de snelweg rechtsaf (borden RAI volgen) en uitrijden tot de rotonde. Rechtdoor blijven rijden en vervolgens links voorsorteren. Daarna langs de RAI rijden tot het volgende stoplicht. Hier linksaf de Wielingenstraat in en vervolgens de eerste straat rechts.

Komend uit de richting Den Haag of de Coentunnel via A10: de A10 volgen tot aan de RAI (afslag S109/S110) en vandaar de borden RAI volgen. Zie boven voor beschrijving van de verdere route.

 

NB: denkt u aan de parkeermeter...!!


 

Reydon Human Resources, Eendrachtstraat 25 hs, 1078 XW AMSTERDAM

tel. +31-(0)20-6717881 |  mobile +31-(0)6-511 571 52  |  email: info@reydonhr.nl

Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34152064