Irene Reydon Human Resources  
Eendrachtstraat 25 hs
1078 XW AMSTERDAM
t. +31-(0)20-6717881
e. info@reydonhr.nl
m. +31-(0)6-51157152
w. www.reydonhr.nl
 
       

Welkom

 

Zakelijke klanten

Interim HRM

Werving en selectie

Loopbaanadvisering

Levensfasenbeleid

Outplacement

Coaching

 

Particuliere klanten

Professional organizing

 

Contact

 

Printversie

 

LEVENSFASENBELEID | terug

_________________________________________

In het kader van het nieuwe denken over arbeid en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar en hoger, is het zaak om ook oudere werknemers te stimuleren en te motiveren om te blijven werken in uw organisatie.

Omdat hier nog weinig geïmplementeerd beleid voor is, maar wel stapels informatie en nota’s, die op de plank liggen, is het belangrijk om dit onderwerp op de agenda van het MT te krijgen. Implementatie van het levensfasenbeleid is de eerste te maken stap.

Reydon Human Resources biedt coaching aan de managers en individuele begeleiding aan medewerkers die kunnen of willen veranderen om hun werk aan te kunnen voor een langere periode, in de functie te groeien en natuurlijk om plezier te krijgen en te houden in hun werk.

Voor uitvoer van dit levensfasenbeleid zijn duidelijke spelregels nodig ten aanzien van beleid, situatiewijzigingen op organisatieniveau of op individueel niveau van de medewerker en er dienen keuzes te worden gemaakt.

Indien dit niet (tijdig) gebeurt, dan kan ziekteverzuim en mogelijk uitval van medewerkers volgen. Dit betekent kostenverhoging en vervangende inhuur op afdelings- en organisatieniveau.

In dit kader is het belangrijk om medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen loopbaan.(zie loopbaanadvisering) Inzetbaarheid en flexibiliteit zijn in essentie kernbegrippen binnen de WIA(Wet Inkomen en Arbeid) en de Wet verbetering Poortwachter.

De werkgever kan in het kader van goed werkgeverschap beleid en faciliteiten maken om dit proces goed te implementeren en te faciliteren.
Hierbij is een samenwerking met Arbofunctionarissen, bedrijfsarts en de continue focus op opleidingsplannen voor medewerkers boven de 50 jaar dringend gewenst.

Reydon Human Resources zal instrumenten ontwikkelen om dit proces te faciliteren en op te nemen in de reguliere instrumenten, beoordelingen en jaargesprekken.

_________________________________________

 

 

| top |