Irene Reydon Human Resources  
Eendrachtstraat 25 hs
1078 XW AMSTERDAM
t. +31-(0)20-6717881
e. info@reydonhr.nl
m. +31-(0)6-51157152
w. www.reydonhr.nl
 
       

Welkom

 

Zakelijke klanten

Interim HRM

Werving en selectie

Loopbaanadvisering

Levensfasenbeleid

Outplacement

Coaching

 

Particuliere klanten

Professional organizing

 

Contact

 

Printversie

INTERIM HRM | terug

_________________________________________

Op organisatieniveau lever ik diensten bij interne en externe vacatures, knelpunten in uw bezetting bij P&O(HRM) en implementatie van nieuw beleid. Ik werk met uw medewerkers in teamverband op locatie tot het vanuit de BackOffice leveren van advies aan uw organisatie. Van aanstelling, beoordelingsgesprekken, overplaatsing tot en met coaching van uw managers aan toe.

Aanpak Reydon Human resources – personeel en organisatie

Na een kennnismakingsgesprek met de opdrachtgever en de organisatie, zullen werkafspraken worden gemaakt en vastgelegd. De duur, de inhoud van de werkzaamheden en de prijs zullen vooraf worden overeengekomen. Er is altijd mogelijkheid tot verlenging.
Ook is er de mogelijkheid voor het houden van gesprekken buiten de organisatie op mijn kantoor.

Verantwoordelijkheid

De medewerker m/v blijft verantwoordelijk voor zijn functioneren en loopbaan. Mijn aanpak is inspirerend, sturend, onderzoekend, ruimte scheppend voor persoonlijke ontplooiing, in nauw overleg met de integraal managers of leidinggevenden. Vertrouwelijkheid en integriteit zijn kernbegrippen die ik hanteer. Duidelijkheid scheppen bij wat wel kan en wat niet. Een sterkte en zwakteanalyse wordt eerst met de medewerker besproken. Pas na toestemming van hem/haar wordt de uitkomst eveneens besproken in de lijn. Afhankelijk van mogelijkheden en budget, zal nauw samengewerkt worden met disciplines zoals personeelsconsulenten, opleidingsfunctionarissen, bedrijfsmaatschappelijk werk, enz.

Organisaties

Ik richt mij vooral op gemeenten, rijk, provincies, waterschappen, semi-overheid en kleine organisaties in het MKB en non-profit organisaties.

Portfolio

Pathé Cinemas, Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid, Gemeente Delft, Dienst Infrastructuur, Verkeer en vervoer, gemeente Amsterdam, gemeente Woerden, gemeente Dronten, Provincie Zuid-Holland, FNV-Bondgenoten, Universiteit van Amsterdam, Instituut Collectie Nederland, Provincie Utrecht, gemeente Nieuwkoop, gemeente Heerhugowaard, gemeente Schagen en Harenkarspel.

Op verzoek stuur ik u mijn curriculum vitae toe.

_________________________________________

 

 

| top |